top of page

תקנון שימוש באתר

1. מבוא

אתר ליאור עקירב/שיטת הצמיחה הפיזיקלית/ייעוץ אסטרטגי לפי שיטת הצמיחה הפיזיקלית (להלן: "האתר") הוא אתר אינטרנט המופעל על ידי ליאור עקירב (להלן: "העסק").

האתר מספק מידע על שירותי העסק, וכן מאפשר למשתמשים להירשם לניוזלטר ולקבל הודעות שיווקיות מהעסק.

2. תנאי השימוש

שימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

השימוש באתר מהווה הסכמה שלך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

העסק רשאי לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. שינויים בתנאי השימוש יפורסמו באתר.

3. תוכן האתר

העסק שואף לספק מידע מדויק ומעודכן באתר. עם זאת, העסק אינו אחראי לנכונות או לעדכניות של המידע באתר.

העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את תוכן האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

4. זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הזכויות בתוכן האתר, בתמונות, בסימני המסחר ובכל חומר אחר הכלול באתר, שייכות לעסק או לצדדים שלישיים שהעניקו לעסק את הזכות להשתמש בהם.

אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, למכור או לעשות כל שימוש מסחרי אחר בתוכן האתר, ללא הסכמת העסק או הסכמת הצדדים השלישיים שהעניקו לעסק את הזכות להשתמש בהם.

5. שימוש באתר

השימוש באתר נועד למטרות פרטיות בלבד.

חל איסור לעשות שימוש באתר למטרות מסחריות או אחרות שלא אושרו מראש על ידי העסק.

העסק רשאי להגביל או לאסור שימוש באתר אם העסק ימצא כי השימוש נעשה בניגוד לתנאי השימוש.

6. אחריות

העסק לא יישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש באתר.

העסק לא יישא באחריות לתוכן האתר, לרבות טעויות או אי דיוקים בתוכן האתר.

העסק לא יישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה משימוש במידע או בשירותים שהאתר מספק.

7. סמכות שיפוט

על תנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל.

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מתנאיי השימוש תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בראשון לציון.

8. קשר

אם יש לך שאלות או בקשות בקשר לתנאי השימוש, אנא פנה לעסק בכתובת הדוא"ל או בטלפון המופיעים בחלק התחתון של תנאי השימוש.

ליצירת קשר ישיר עם ליאור עקירב

טלפון נייד 0544655937

אימייל: lior.akriav@gmail.com

מדיניות הפרטיות

ליאור עקירב - שיטת הצמיחה הפיזיקלית או ליאור עקירב ייעוץ אסטרטגי בשיטת הצמיחה הפיזיקלית

מטרת מדיניות פרטיות זו היא להסביר כיצד ליאור עקירב/שיטת הצמיחה הפיזיקלית (להלן: "העסק") אוסף, משתמש ומספק את המידע האישי שלך.

העסק מתייחס בכבוד לפרטיותך ומחויב להגן על המידע האישי שלך. מדיניות פרטיות זו חלה על כל המידע האישי שאתה מספק לעסק בכל דרך, לרבות בעת ביצוע רכישה, ביקור באתר האינטרנט של העסק, שימוש בשירותים של העסק או בעת יצירת קשר עם העסק.

העסק אוסף את המידע האישי שלך במספר דרכים, כולל:

 • מידע שאתה מספק לנו באופן יזום: כאשר אתה מבצע רכישה, רושם לניוזלטר או פונה אלינו בשאלה, אתה מספק לנו מידע אישי כגון שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך וכתובת הדוא"ל שלך.

 • מידע שאתה מספק לנו באופן לא יזום: העסק אוסף מידע אישי עליך באופן לא יזום, כגון כתובת ה-IP שלך, סוג הדפדפן שלך ומיקום ה-GPS שלך.

 • מידע שאתה מספק לנו באמצעות שירותים של צד שלישי: העסק עשוי לאסוף מידע אישי עליך באמצעות שירותים של צד שלישי, כגון שירותי ניתוח נתונים או פרסום.

העסק משתמש במידע האישי שלך למטרות הבאות:

 • לספק לך את המוצרים והשירותים שלנו: העסק משתמש במידע האישי שלך כדי לספק לך את המוצרים והשירותים שאתה נרשם לקבלתם.

 • לשלוח לך הודעות שיווקיות: העסק עשוי להשתמש במידע האישי שלך כדי לשלוח לך הודעות שיווקיות, כגון ניוזלטרים, הצעות מיוחדות ומידע על מוצרים ושירותים חדשים.

 • לשפר את חוויית הלקוח שלנו: העסק משתמש במידע האישי שלך כדי לשפר את חוויית הלקוח שלנו, כגון על ידי התאמה אישית של המוצרים והשירותים שלנו לצרכים שלך.

 • לצורך ניהול עסקי: העסק עשוי להשתמש במידע האישי שלך לצורך ניהול עסקי, כגון ניהול חשבונות, ניהול קשרי לקוחות וניתוח נתונים.

העסק עשוי לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, כגון:

 • ספקים: העסק עשוי לשתף את המידע האישי שלך עם ספקים המסייע לעסק לספק את המוצרים והשירותים שלנו.

 • רשויות: העסק עשוי לשתף את המידע האישי שלך עם רשויות אם הדבר נדרש על פי חוק.

 • גופים עסקיים אחרים: העסק עשוי לשתף את המידע האישי שלך עם גופים עסקיים אחרים אם אנו מאמינים שהדבר נחוץ כדי להגן על העסק, העובדים שלנו או הלקוחות שלנו.

העסק נוקט באמצעי אבטחה סבירים כדי להגן על המידע האישי שלך. עם זאת, אין אף אמצעי אבטחה שאינו חסין לחלוטין, ולכן אין העסק מתחייב להגנה מוחלטת על המידע האישי שלך.

אתה יכול לעיין במידע האישי שלך, לבקש לתקן או למחוק אותו או לבקש שלא להשתמש בו לקבלת הודעות שיווקיות. כדי לעשות זאת, אנא פנה אלינו בכתובת הדוא"ל או בטלפון המופיעים בחלק התחתון של מדיניות פרטיות זו.

 

הערה חשובה: 

העסק מבין את החשיבות של פרטיות משתמשיו, גם בקבוצות וואטסאפ. לכן, אם אתה מצטרף לקבוצת וואטסאפ של העסק, תוכל לצאת מהקבוצה בעצמך בלחיצת כפתור. כדי לצאת מקבוצת וואטסאפ, הקש על שם הקבוצה בראש הצ'אט. לאחר מכן, הקש על "הגדרות קבוצה" ובחר באפשרות "עזוב קבוצה". 

העסק גם מאפשר למשתמשים לבחור האם הם רוצים לקבל הודעות קבוצתיות. כדי לבחור האם לקבל הודעות קבוצתיות, הקש על שם הקבוצה בראש הצ'אט. לאחר מכן, הקש על "הגדרות קבוצה" ובחר באפשרות "הגדרות התראות". במסך "הגדרות התראות", תוכל לבחור האם לקבל התראות על הודעות קבוצתיות, או להשתיק את ההתראות לחלוטין. העסק מאמין שחשוב לתת למשתמשים שליטה על המידע האישי שלהם.

 

**העסק עשוי לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, העסק יודיע לך על כך באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות פרסום

 

על מנת להימנע מקבלת הודעה מכם עשו כל שביכולתכם שהמסר יגיע אלינו אם זה במייל, בווצאפ, או בסמס ואפילו צלצלו טלפונית לודא הגעה!

 

ליצירת קשר ישיר עם ליאור עקירב

טלפון נייד 0544655937

אימייל: lior.akriav@gmail.com

תקנון נגישות

מטרת תקנון זה

תקנון זה נועד להבטיח את נגישות השירותים וחלק מהמוצרים של ליאור עקירב ייעוץ אסטרטגי לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

תחולת תקנון זה

תקנון זה חל על חלק מהשירותים והמוצרים הניתנים על ידי עקירב ליאור, לרבות:

 • אתר האינטרנט

הגדרות

 • "אדם עם מוגבלות" - לרבות אדם עם מוגבלות פיזית, חושית, שכלית או נפשית, לרבות אדם עם מוגבלויות מורכבות.

 • "נגישות" - האפשרות להשתמש בשירות או במוצר באופן שוויוני, ללא צורך בהתאמות או בתמיכה מיוחדת.

 • "תקינה נגישות" - תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

חובות 

ליאור עקירב מתחייב לספק שירותים ומוצרים נגישים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לתקנות הנגישות.

במסגרת זאת, יעשה את כל המאמצים האפשריים כדי:

 • להנגיש את אתר האינטרנט בהתאם לתקנות הנגישות.

 • להנגיש את השירותים הפיזיים בהתאם לתקנות הנגישות.

זכויות של אנשים עם מוגבלות

אנשים עם מוגבלות זכאים לקבל שירותים ומוצרים נגישים .

במסגרת זאת, אנשים שהם בעלי עסקים עם מוגבלות זכאים:

 • לקבל מידע על נגישות השירותים והמוצרים.

 • לבקש סיוע בהנגשת השירותים והמוצרים ככל הניתן תקציבית וארגונית.

 • להגיש בקשה להנגשת שירותים ומוצרים. מצד ליאור יעשה כל שניתן במסגרת יכולות העסק והיקף הפעילות.

בקשות להנגשה, שאלה, או תלונה

אנשים עם מוגבלות המעוניינים לקבל סיוע בהנגשת השירותים והמוצרים יכולים לפנות אל ליאור עקירב בדרכים הבאות:

ליאור עקירב ידון בכל תלונה וינסה במסגרת היכולות שלו לטפל בה בהקדם האפשרי.

שינויים בתקנון זה

ליאור עקירב רשאי לשנות את תקנון זה מעת לעת, בהתאם לצורך.

תקנון זה עודכן לאחרונה ביום 14/9/2023.

bottom of page